Proč používat kompostování a jak na to?

Kompostování je magický proces přeměny biologického „odpadu“ na „zlato“ pro Vaši zahradu.

Představte si svět, v němž odpad nejenže nešpiní naši planetu, ale naopak se stal cenným zdrojem pro další růst užitkových i okrasných rostlin. Skutečnost je taková, že tento svět už existuje a je nám na dosah blíže, než by se mohlo zdát. Nachází se hned za našimi dveřmi, v našich zahradách, a ani nemusíte být čaroděj nebo čarodějka, abyste se v něm ocitli. Stačí se naučit zakládání kompostu.

Kompost je pro nás mnohem víc než jen hromada rozkládajícího se listí, zbytků z kuchyně a dalšího odpadu. Je to naše vlastní malá továrna, v níž se odpad přeměňuje na živiny – zlato pro naši zahradu. Zakládání kompostu není žádná věda.

Jak na to?

Vhodné místo

Vyberte vhodné místo na rovině s dobrým odtokem dešťové vody a ideálně v polostínu. Kompost je nutné propojit s rostlým terénem/půdou, aby umožnil přístup žížalám, červům, a hlavně ne méně důležitým mikroorganismům, důležitým pro přeměnu odpadu na živiny.

Správný obsah kompostu

Kompost by měl obsahovat zjednodušeně zelený a hnědý materiál. Zelený materiál dodává dusík a získáme ho např. z posečené trávy, plevele, zbytků ovoce a zeleniny z kuchyně nebo kávové sedliny. Hnědý materiál dodává uhlík a zahrnuje materiály jako suché listí, slámu, papír, hobliny, piliny a větve. Mimo tyto dvě složky doporučujeme občas přisypat do kompostu zeminu obsahující již zmíněné mikroorganismy.

Důležitou roli hraje také správné kombinování těchto vrstev hnědého a zeleného obsahu, aby kompost správně pracoval a nezapáchal.

Průběžné obracení a promíchávání vrstev kompostu

Jednotlivé vrstvy a složky v kompostu je třeba průběžně obracet (ideálně kompostovými vidlemi), aby se provzdušnil, mikroorganismy se dostaly i do čerstvých vrstev a urychlil se tak proces rozkladu. Ideálně alespoň dva krát ročně.

Vzduch

Kompost pro svou funkčnost potřebuje neustálý přístup vzduchu, proto by měl být postaven z prodyšných konstrukcí. Rozhodně ne např. z betonových desek.

Vlhkost

Jednou z nutných podmínek pro tlení a nezapáchání kompostu je stálá vlhkost. V suchém období je třeba kompost občas zalít, v období dešťů plní svou roli správná poloha kompostu, umožňující odtok vody. Správnou vlhkost zkontrolujeme průběžnou kontrolou obsahu při obracení pohmatem. Při zmáčknutí kompostované hmoty by neměla ve vyšší míře kapat voda.

Konstrukce kompostu

Pro usnadnění přístupu ke spodní vyzrálé vrstvě doporučujeme využít při kompostování dvě komory, abychom mezi nimi mohli snadno vrstvy přehazovat. Vhodný materiál pro konstrukci kompostéru je např. dubové nebo modřínové dřevo bez chemických nátěrů, které je ekologické a zároveň trvanlivé ve venkovním prostředí.

Kompost můžeme urychlit např. prosypáváním tzv. Biocharem (biouhlem), nebo zakoupenými bakteriemi určenými pro účely kompostování… Kompostování je tedy více než jen hromadění odpadu. Je to aktivní proces, který vyžaduje naši pozornost, péči a trpělivost. Materiál použitelný pro pěstování bývá dle našich zkušeností (bez případných urychlovačů) připraven cca po 2 letech. Ideálně třech a více. Opticky připomíná půdu a neobsahuje větší zbytky biologického materiálu.

Výsledek stojí za to!

Nejenže nám kompost přinese cenné živiny pro rostliny v naší zahradě, ušetří peněžní prostředky za hnojiva, ale také nám umožní aktivně přispívat k ochraně přírody a naší planety celkově. Jedná se o ekologický a udržitelný přístup, jenž nám přináší živiny a dodá dobrý pocit při bytí na této planetě v souladu s přírodou. Kompostování je tedy kouzlo, které je dosažitelné pro každého z nás.

Na co ještě čekáte? Pusťte se do kompostování ještě dnes!

Nahoru